1. Tôi phải trả bao nhiêu cho dịch vụ này?

Nó hoàn toàn MIỄN PHÍ!


2. ID email của tôi hoạt động trong bao lâu?

Gọi là Email 10p với Mail1s thì email của bạn sẽ được sử dụng và tồn tại mãi mãi.


3. Tôi đã đợi hơn 15 phút nhưng không có tin nhắn nào đến!

Đôi khi, có thể có một số chậm trễ do máy chủ của chúng tôi có rất nhiều người dùng hàng ngày. Chỉ cần thử lại sau một lúc. Ngoài ra, đôi khi một số miền của chúng tôi bị đưa vào danh sách đen do sử dụng quá nhiều, vì vậy hãy thử tạo email từ miền khác.


4. Tôi có thể tạo bao nhiêu ID email?

Không có giới hạn về số lượng id email bạn có thể tạo.


5. Có cần thiết phải tải xuống ứng dụng di động hoặc phần mềm để sử dụng dịch vụ của bạn không?

Không, bạn không cần bất kỳ phần mềm hoặc ứng dụng nào. Đây là một dịch vụ dựa trên web có thể truy cập từ mọi nơi.